O firmie

Jestem wieloletnim praktykiem zarządzania projektami rozwojowymi, certyfikowanym konsultantem badania kompetencji (DISC) i Inspektorem Ochrony Danych. Doświadczenie zdobywałam w trakcie realizacji projektów szkoleniowo – doradczych dla firm różnych branż, zarówno produkcyjnych, jak i handlowych, w korporacjach i przedsiębiorstwach sektora MŚP.

DORADZAM

W oparciu o wykonywaną na bieżąco analizę, odnoszącą się do danego czasu i potrzeb, doradzam to, co jest niezbędne dla Klienta. Moje doświadczenie umożliwia ocenę, na ile dane działanie jest w dłuższej perspektywie korzystne, a na ile może być ryzykowne.

POMAGAM I WSPIERAM

Jestem z Klientem na każdym etapie procesu decyzyjnego, co zapewnia potrzebę opieki nad procesem i nad relacją z klientem. Przed realizacją każdego z etapów: przypominam, informuję i proponuję działania, jakie można wykonać w dalszym etapie.

PROFESJONALIZM I ETYKA

Dążę do pełnej organizacji działań na każdym z etapów, przykładam dużą uwagę do szczegółów, która umożliwia mi profesjonalne działania. Weryfikuję dane dotyczące obecnej sytuacji i występujących zmian. Działam zgodnie ze Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0) – nr certyfikatu: DEKRA/SUS/000178. Posiadam wpis do Bazy Usług Rozwojowych (PARP), a raport z ostatniego audytu otrzymał najwyższą kategorię „1”

PROJEKTY ROZWOJOWE

Jestem wieloletnim praktykiem zarządzania projektami rozwojowymi, certyfikowanym konsultantem badania kompetencji (DISC) i Inspektorem Ochrony Danych. Doświadczenie zdobywałam w trakcie realizacji projektów szkoleniowo – doradczych dla firm różnych branż, zarówno produkcyjnych, jak i handlowych, w korporacjach i przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Jestem absolwentką studiów z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz administratora bezpieczeństwa informacji/ inspektora ochrony danych (WSB Gdańsk).

Stawiam na realizację projektów ściśle dopasowanych do potrzeb Klientów, uwzględniających analizy rozwojowe, dobór najefektywniejszych narzędzi, realizację celów i mierzenie efektów.

DOŚWIADCZENIE

Realizowałam i uczestniczyłam w realizacji ponad 20 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2008-2015. Wszystkie projekty pomyślnie przeszły kontrole Instytucji Pośredniczących.

Od roku 2007 realizuję również komercyjne projekty rozwojowe.

Mam doświadczenie w realizacji ponad 850 warsztatów wdrożeniowych i szkoleń, w których uczestniczyło ponad 8 tysięcy osób, co przekłada się na ponad 2000 dni i ponad 15 tysięcy godzin spędzonych na sali szkoleniowej oraz ponad 40 projektach doradczych, w trakcie których powstały tysiące dokumentów i setki stron raportów wraz z rekomendacjami.

ZAUFALI NAM

O firmie

Jestem wieloletnim praktykiem zarządzania projektami rozwojowymi, certyfikowanym konsultantem badania kompetencji (DISC) i Inspektorem Ochrony Danych. Doświadczenie zdobywałam w trakcie realizacji projektów szkoleniowo – doradczych dla firm różnych branż, zarówno produkcyjnych, jak i handlowych, w korporacjach i przedsiębiorstwach sektora MŚP.

DORADZAM

W oparciu o wykonywaną na bieżąco analizę, odnoszącą się do danego czasu i potrzeb, doradzam to, co jest niezbędne dla Klienta. Moje doświadczenie umożliwia ocenę, na ile dane działanie jest w dłuższej perspektywie korzystne, a na ile może być ryzykowne.

POMAGAM I WSPIERAM

Jestem z Klientem na każdym etapie procesu decyzyjnego, co zapewnia potrzebę opieki nad procesem i nad relacją z klientem. Przed realizacją każdego z etapów: przypominam, informuję i proponuję działania, jakie można wykonać w dalszym etapie.

PROFESJONALIZM I ETYKA

Dążę do pełnej organizacji działań na każdym z etapów, przykładam dużą uwagę do szczegółów, która umożliwia mi profesjonalne działania. Weryfikuję dane dotyczące obecnej sytuacji i występujących zmian. Działam zgodnie ze Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0) – nr certyfikatu: DEKRA/SUS/000178. Posiadam wpis do Bazy Usług Rozwojowych (PARP), a raport z ostatniego audytu otrzymał najwyższą kategorię „1”

 

rawpixel-1087181-unsplash@2x

PROJEKTY ROZWOJOWE

Jestem wieloletnim praktykiem zarządzania projektami rozwojowymi, certyfikowanym konsultantem badania kompetencji (DISC) i Inspektorem Ochrony Danych. Doświadczenie zdobywałam w trakcie realizacji projektów szkoleniowo – doradczych dla firm różnych branż, zarówno produkcyjnych, jak i handlowych, w korporacjach i przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Jestem absolwentką studiów z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz administratora bezpieczeństwa informacji/ inspektora ochrony danych (WSB Gdańsk).

Stawiam na realizację projektów ściśle dopasowanych do potrzeb Klientów, uwzględniających analizy rozwojowe, dobór najefektywniejszych narzędzi, realizację celów i mierzenie efektów.

DOŚWIADCZENIE

Realizowałam i uczestniczyłam w realizacji ponad 20 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2008-2015. Wszystkie projekty pomyślnie przeszły kontrole Instytucji Pośredniczących.

Od roku 2007 realizuję również komercyjne projekty rozwojowe oraz projekty dofinansowane z EFS i KFS.

Mam doświadczenie w realizacji ponad 850 warsztatów wdrożeniowych i szkoleń, w których uczestniczyło ponad 8 tysięcy osób, co przekłada się na ponad 2000 dni i ponad 15 tysięcy godzin spędzonych na sali szkoleniowej oraz ponad 40 projektach doradczych, w trakcie których powstały tysiące dokumentów i setki stron raportów wraz z rekomendacjami.

ZAUFALI NAM